Żaneta TOKARCZYK

Żaneta TOKARCZYK

Psychoterapeuta par, rodzin

Psychoterapeutka systemowa pod stałą superwizją w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową. Jest również specjalistką z zakresu coachingu kariery”. Od 15 lat pracuje z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach życiowych, między innymi z młodzieżą przejawiającą trudności wychowawcze i emocjonalne, ale także z uczniami wybitnie uzdolnionymi, z rodzinami i parami w różnych fazach ich rozwoju oraz z ludźmi zainteresowanymi zaplanowaniem kariery zawodowej i rozwojem osobistym.
Pracuje w zespole wraz z Magdaleną Kasperską.

Kontakt: