Grupy Socjoterapeutyczne

Grupy Socjoterapeutyczne

Jeśli Twoje Dziecko: jest nieśmiałe i wycofane jest nadpobudliwe jest agresywne, wybuchowe, konfliktowe wchodzi w rolę kozła ofiarnego w grupie przejawia lęk społeczny ma złe relacje z rówieśnikami i dorosłymi ma niskie poczucie własnej wartości ma kłopot z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu nie potrafi współpracować z innymi i zdrowo rywalizować nie radzi sobie z porażkami […]

Cykl warsztatów: “Jestem z Ciebie dumny!”

Cykl warsztatów: “Jestem z Ciebie dumny!”

Zapraszamy rodziców i osoby pracujące z dziećmi (opiekunów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów) do wzięcia udziału w wyjątkowym programie podnoszącym kompetencje wychowawcze „Jestem z Ciebie DUMNY!”. Cykl warsztatów bazuje na filozofii Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i oparty jest o innowacyjną metodę ”Dam Radę!” Ben’a Furman’a.  Program cieszy się dużym powodzeniem w Europie, a teraz dotarł również do Wrocławia, […]

Pakiet wsparcia dla pieczy zastępczej

Pakiet wsparcia dla pieczy zastępczej

Wspierając przez lata zarówno Rodzinne Domy Dziecka, jak i rodziny zastępcze wiemy jak wielki trudem obarczone jest opiekowanie się dziećmi, zwłaszcza takimi, które zostały mocno doświadczone przez los. Wiemy, że zmagacie się Państwo często z wieloletnimi zaniedbaniami zarówno w obszarze rozwoju poznawczego, emocjonalnego jak i społecznego swoich podopiecznych. Dzieci te często wymagają specjalnego podejścia edukacyjnego […]

Zrozumieć dziecko – warsztaty nie tylko dla rodziców

Zrozumieć dziecko – warsztaty nie tylko dla rodziców

Miło nam ogłosić, że w kolejnym roku we współpracy z Fundacją PozyTYwka nasi specjaliści przygotowali obszerny cykl warsztatów dla rodziców i nie tylko! Wszystkie warsztaty są bezpłatne. UWAGA! nowe, zmienione terminy warsztatów! I. „ Bądź silny sobą” 18 lipca 2020 r. od 9:30 do 14:30 Jak budować poczucie własnej wartości? Warsztat dla osób, które chciały […]

SUPERWIZJA dla osób prowadzących grupy

SUPERWIZJA dla osób prowadzących grupy

Jeśli pracujesz z grupą, szczególnie, jeśli jesteś z nią w stałym kontakcie – prowadzisz socjoterapię, treningi grupowe, cykle warsztatowe, zajęcia pozalekcyjne, grupę wsparcia, terapię zajęciową czy drużynę harcerską, wiesz, jak trudna i wymagająca jest to praca. Przynosi wiele satysfakcji, ale bywa i frustrująca. Obciąża fizycznie i emocjonalnie, wymaga maksymalnego zaangażowania, wieloaspektowego myślenia, uważności i empatii. […]

Coaching osobisty

Coaching osobisty

Jest formą pracy indywidualnej przeznaczoną dla osób zdrowych, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie, osiągać większą satysfakcję z podejmowanych działań, stale poprawiać jakość życia i wprowadzać w nim konstruktywne zmiany. Jest to szczególna odmiana coachingu, która skupia się głównie na poznaniu siebie i rozwoju określonych obszarów własnej osobowości. Uczestnicząc w takim coachingu w szybki i skuteczny sposób […]