Warsztat radzenia sobie ze stresem

Warsztat radzenia sobie ze stresem

CTRL + ALT + DEL – przełącz się na program radzenia sobie ze stresem. O co chodzi? Nasz program opiera się na założeniu, że stresu nie można się pozbyć, ale można nauczyć się nad nim panować. Że nie warto ze stresem walczyć, ale można sobie z nim o wiele lepiej radzić. Warsztat jest przeznaczony dla […]

Trening asertywności

Trening asertywności

W poszukiwaniu wewnętrznej siły Asertywność to sprawdzony sposób na budowanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z ludźmi. Ludzie asertywni mają większy wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu, dzięki odpowiedzialnym i zgodnym z ich zasadami postępowaniem mają większe poczucie sprawstwa. Celem treningu asertywności jest polepszenie relacji z otoczeniem poprzez rozwijanie umiejętności skutecznej, opartej o […]

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Celem programu jest powiększenie wiedzy na temat samego siebie: swoich cech, typowych zachowań i emocji. Oferujemy lepsze zrozumienie swojej osoby w zakresie kontaktów interpersonalnych, polepszenie komunikacji z innymi ludźmi, diagnozę indywidualnych przyczyn trudności w kontaktach z innymi, zrozumienie funkcjonowania małych zespołów ludzkich i własnego sposobu funkcjonowania w nich, stworzenie planu korekty niepożądanych zachowań, a także […]