Coaching osobisty

Coaching osobisty

Jest formą pracy indywidualnej przeznaczoną dla osób zdrowych, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie, osiągać większą satysfakcję z podejmowanych działań, stale poprawiać jakość życia i wprowadzać w nim konstruktywne zmiany.

Jest to szczególna odmiana coachingu, która skupia się głównie na poznaniu siebie i rozwoju określonych obszarów własnej osobowości. Uczestnicząc w takim coachingu w szybki i skuteczny sposób można poszerzyć wiedzę o sobie, swoich pragnieniach i potrzebach, a przez to lepiej formułować cele życiowe i rozwijać kompetencje niezbędne do ich realizacji.

Tryb pracy i program coachingu jest ściśle dostosowany do konkretnej osoby, a zajmowanie się indywidualnymi potrzebami i elastyczne podejście oznacza precyzyjne wykorzystywanie dostępnych środków i możliwość dokładniejszego sprawdzenia efektów.

Coaching może dotyczyć sposobu postrzegania własnej osoby i związanej z nim autoprezentacji, poznania swoich mocnych i słabych stron, dokładnego sprecyzowania oczekiwań wobec innych osób (partnera, dzieci, współpracowników, przyjaciół itp), oczekiwań i pragnień związanych z przyszłością, celów życiowych, analizy dotychczasowego funkcjonowania w różnych obszarach życia, sposobu wchodzenia w relacje z ludźmi i wielu innych tematów ważnych dla satysfakcjonującego .

Najważniejsze zalety coachingu:

  • umożliwia dostosowanie preferowanych stylów uczenia się,
  • bazuje na relacjach podopieczny – trener, które polegają na wspólnym ustalaniu celów, rozwiązywaniu problemów, udzielaniu wsparcia i dzielenia się wiedzą,
  • zwiększa motywację, entuzjazm i inspiruje do rozwoju,
  • jest w stanie zminimalizować większość przeszkód w uczeniu się, w poznawaniu siebie i rozwijaniu nowych umiejętności,

Szczegółowy plan pracy, długość i częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie z prowadzącym coaching.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Więcej o coachingu w naszej ofercie.

Strona w budowie.


Zapisz się: