Diagnoza zespołu FASD

Diagnoza zespołu FASD

FAS to alkoholowy zespół płodowy, natomiast FASD – określa zespół zaburzeń, które są skutkiem spożywania alkoholu w czasie ciąży. Występujące objawy FAS niekiedy są ciężkie do zidentyfikowania, ze względu na ich złożoność oraz w przypadkach dzieci adoptowanych, brak konkretnych informacji na temat przebiegu ciąży.  Niemniej jednak dzieci z FAS często mają pewne specyficzne objawy, które sprawny terapeuta jest w stanie zidentyfikować na wczesnym etapie, by postawić diagnozę i rozpocząć terapię FAS.

FAS – terapia. Co warto wiedzieć?

Zespół FAS należy zdiagnozować jak najwcześniej i wdrożyć odpowiednie działania. Terapia FAS przynosi widoczne i pożądane efekty, tym lepsze im szybciej zostaną one podjęte. W naszej placówce Wasze pociechy zostaną przebadane również pod kątem innych zaburzeń nie tylko FAS, by móc podstawić dokładną diagnozę, a tym samym dopasować terapię odpowiadającą potrzebom dziecka oraz dostarczyć rodzicom pełnych wiadomości na temat zdrowia ich podopiecznego. W dzisiejszych czasach terapia FAS i wspierające metody pozwalają na zahamowanie sporej części objawów wtórnych FAS, dlatego diagnostyka już na wczesnych etapach rozwoju jest niezwykle istotna.

Objawy, które mogą świadczyć o tym, że dziecko cierpi na zespół FAS i zaburzenia FASD:

– Trudności w adaptacji (dziecko z FAS może odczuwać lęk, niepokój, niechęć, problem z odnalezieniem się w nowych sytuacjach).

– Dziecko z FAS może mieć też objawy takie jak: opóźnienie psychomotoryczne, problemy z nauką, deficyt uwagi i pamięci.

– Charakterystyczne dla dzieci z FAS są też trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz trudności w radzeniu sobie z emocjami.

Diagnoza FAS składa się z co najmniej 3 wizyt. Pierwsza wizyta u wyspecjalizowanego w tym kierunku psychologa dziecięcego jest wizytą konsultacyjną, na którą odbywa się omówienie terapii i tego, czym jest FAS. Przeprowadzana jest tylko z opiekunami dziecka w celu zebrania niezbędnych informacji do dalszej diagnostyki. Każda kolejna oparta jest o bezpośrednie spotkania dzieci z FAS z diagnostą.

Podczas drugiego spotkania z dzieckiem, u którego podejrzewa się zespół FAS, przeprowadzane jest badanie neuropsychologiczne dziecka. Wizyta trzecia podsumowuje diagnozę i przedstawia dalszą, możliwą ścieżkę terapii FAS. W celu dokładnej analizy ważnym elementem będzie dostarczenie przez rodziców lub opiekunów całej dotychczasowej dokumentacji medycznej. Po zakończeniu badania opiekunowie otrzymują informację o wyniku wraz z interpretacją. Szczegółowe informacje na ten temat diagnozy i leczenia zespołu FASD, a także tego, czym jest choroba FAS, można znaleźć na naszej stronie: diagnostykafas.pl

Gdy diagnoza FAS zostanie zakończona, w naszej placówce będzie również możliwość przeprowadzenia terapii, według wcześniejszych zaleceń psychologa. Terapia FAS układana jest z uwzględnieniem wsparcia innych specjalistów, którzy mają doświadczenie z dziećmi wykazującymi objawy FAS.

Zespół FAS – leczenie. Gdzie zgłosić się po pomoc?

Mamy doświadczenie w problematyce, jaką jest alkoholowy zespół płodowy FAS diagnoza, terapia, profesjonalne podejście. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat FAS oraz rejestracji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 71 361 04 77.

A także na strony naszej poradni: diagnostykafas.pl