Jak poskromić urwisa? – warsztaty dla rodziców

Jak poskromić urwisa? – warsztaty dla rodziców

W ramach warsztatów „Jak poskromić urwisa” wykorzystany zostanie program do pracy terapeutycznej stworzony przez Russella Barkley’a. Program przeznaczony jest dla dzieci, które nie współpracują z dorosłym, są zbuntowane i uparte. W stosunku do rodziców przejawiają one zachowania opozycyjne, zaś w kontaktach wrogie zachowania.  Niekiedy trudności u dziecka współwystępują z innymi zaburzeniami wieku dziecięcego. Program został opracowany dla dzieci należących do grup klinicznych kierowanych na terapię, jednak jego elementy znajdują zastosowanie również w przypadku mniej poważnych problemów z zachowaniem u normalnie rozwijających się dzieci, jeśli równolegle toczy się praca w ramach terapii rodzicielskiej, małżeńskiej lub rodzinnej. Program składa się z 10 spotkań, każde po trzy godziny podczas których rodzice nabędą odpowiednich umiejętności i zdobędą narzędzia do wychowania dzieci z problemowymi zachowaniami.

Czym jest brak posłuszeństwa i czym są zachowania buntownicze? Można wyróżnić trzy rodzaje tego typu sytuacji:

 1. Niepodejmowanie zachowań, o które prosi dorosła osoba, w dość krótkim czasie po wydaniu polecenia.
 2. Nieumiejętność posłusznego wykonana polecenia osoby dorosłej do końca, tak aby prośba ta została całkowicie spełniona. Czasami jest to związane z brakiem umiejętności dłuższego koncentrowania się i kierowania uwagi na dane zadanie.
 3. Nieumiejętność stosowania się do wcześniej poznanych reguł zachowania w danej sytuacji, np.: wychodzenie z ławki podczas lekcji, bieganie po sklepie bez pozwolenia, kradzieże, kłamstwa, bicie, zachowania agresywne, zabieranie jedzenia z kuchni bez pozwolenia, używanie wobec rodziców wulgarnego języka.

Tego typu zachowania będą poruszane podczas warsztatów i szkolenia.

Cele programu:

1.Rozwijanie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców w radzeniu sobie z opozycyjnymi zachowaniami dziecka.

 1. Zwiększanie świadomości rodziców na temat przyczyn zachowań buntowaniczych, zasad społecznego uczenia się oraz sposobu, w jaki społeczne uczenie się w rodzinie może się przyczyniać do pojawiania się takich zachowań.
 2. Rozwijanie posłuszeństwa dziecka wobec rodzicielskich nakazów, poleceń i zasad, a tym samym zmniejszanie nasilenia konfliktów rodzic-dziecko.
 3. Zmniejszanie stresu rodziców, a tym samym, budowanie większej harmonii w rodzinie poprzez rozwijanie umiejętności kontrolowania zachowań dziecka dzięki pozytywnej uwadze, innym odpowiednim reakcjom na zachowania dziecka, jasnemu formułowaniu poleceń, reguł i wskazówek udzielanych dzieciom , szybkiemu wymierzaniu sprawiedliwych kar za niewłaściwe zachowanie oraz kierowaniu się określonymi zasadami wychowawczymi.

Skuteczność:

Badania pokazują, że co najmniej 60-75% rodzin wychowujących dzieci z ADHD lub silnymi zachowaniami opozycyjnymi dochodzi do klinicznie istotnej poprawy lub nawet normalizacji w wyniku tego programu.  Nieukończenie terapii, nieprzychodzenie na sesje przypominające, nieobecności na sesjach, brak zaangażowania obojga rodziców, nieodrabianie zadań domowych zmniejszają jednak skuteczność programu.

Program obejmuje 10 kroków:

 1. Dlaczego dzieci nieodpowiednio się zachowują? – rodzice zapoznają się z najczęstszymi przyczynami braku posłuszeństwa u dzieci, poszukają podobnych przyczyn zachowania swoich dzieci.
 2. Zwracanie uwagi – rodzice dowiedzą się jak przestać zwracać uwagę na dziecko w nieskuteczny sposób, poznają bardziej skuteczne metody.
 3. Rozwijanie posłuszeństwa i umiejętności samodzielnej zabawy .
 4. Gdy pochwała nie wystarcza- system punktowy i żetonowy.
 5. Time out i inne metody dyscyplinowania dziecka.
 6. Rozszerzanie procedury time-out na inne niewłaściwe zachowania.
 7. Przewidywanie problemów – radzenie sobie z dzieckiem w miejscach publicznych
 8. Poprawa zachowania w szkole dzięki monitorowaniu w domu: stosowanie kart obserwacji zachowania.
 9. Radzenie sobie z innymi problemami z zachowaniem w przyszłości.
 10. Sesja przypominająca i dalsze spotkania kontrolne.

Warsztat prowadzi: Hanna Lernacińska i Paulia Brzezińska
Miejsce : Centrum SUPER – ego, ul. Gajowicka 164/1 Wrocław
Termin: Łącznie cykl składa się z 10 trzygodzinnych spotkań
Opłata: 80 zł za spotkanie w przypadku płatności z góry do czwartego spotkania, lub 100 zł płatne w przypadku płatności w 10 ratach

Płatność w Centrum lub przelewem na konto: Centrum SUPER-ego
Numer konta: 2711 402017 0000 4502 0403 0755
Tytułem: „Jak poskromić urwisa?”

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 71 361 04 77.