Joanna MALCHEREK – ŁABIAK

Joanna MALCHEREK – ŁABIAK

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu .

Jestem certyfikowanym terapeutą metody TUS (certyfikat nr #7/TUS23WR06/2019 wydany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r.). Od października rozpoczynam certyfikujący kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Współpracuje z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego oraz Fundacją “PozyTYwka” współprowadząc zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne związane z profilaktyką zdrowia psychicznego oraz profilaktyką uzależnień. Od 2019 roku koordynuje pracę Punktu Interwencji Kryzysowej działającego w siedzibie Fundacji „PozyTYwka”. Od 2018 roku stażuje w HOMINE Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywałam stażując m.in.w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED (2019), Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „Praesterno”(2017-2018rok),  oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu (2017 rok). Pracowałam także w Przedszkolu Terapeutycznym „Łatwo powiedzieć”oraz prowadząc warsztaty w 4Kids.

W 2017 roku ukończyła szkolenie „Uzależnienia behawioralne” w wymiarze 30 godzino organizowane przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”. W 2017 uczestniczyła w seminarium „Psychoterapia- ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych” organizowanym przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. W 2018 roku ukończyła certyfikowany kurs „Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży” zorganizowany przez firmę szkoleniową ANIMATOR.

 

ZAKRES usług:

  • interwencja kryzysowa
  • grupy TUS
  • socjoterapia młodzieży
  • warsztaty profilaktyczne i psychoedulacyjne

Kontakt: