Katarzyna KLOC

Katarzyna KLOC

Neuropsycholog dzieci i dorosłych

Psycholog ze specjalnością neuropsychologia kliniczna, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej i wspomagania rozwoju dzieci. Terapeuta ukierunkowany na rehabilitację dzieci w wieku 0-10 lat z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym: spektrum autyzmu, zespół downa, FAS, MPD, wady słuchu i wzroku, upośledzenie umysłowe, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia w rozwoju psychoruchowym i emocjonalnym. Prowadzi poradnictwo z zakresu umiejętności wychowawczych i osobistych dla rodziców i opiekunów dzieci oraz interesuje się psychospołecznymi aspektami niepełnosprawności. Zajmuje się również intensywną terapią neuropsychologiczną osób dorosłych (geriatria). Ponadto diagnozuje i opracowuje indywidualne plany terapeutyczne.
Motywują ją sukcesy małych pacjentów i ich rodziców, stąd zawodową karierę planuje rozwijać w kierunku pracy z dziećmi, jak i dorosłymi. Na co dzień pogodna, życzliwa i mocno zaangażowana w to, co robi. W pracy kieruje się zasadą etyki zawodowej oraz rzetelnej wiedzy.

Zakres usług:

  • diagnoza i terapia psychologiczna dzieci
  • terapia neuropsychologiczna dorosłych
  • wspomaganie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców

Kontakt: