Ksenia GIL

Ksenia GIL

Psycholog, Trener TUS, Socjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 1,5 roku była zatrudniona na na stanowisku psychologa w Zespole Szkół Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie, gdzie pracowała z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Pracowała głównie z młodzieżą ze zdiagnozowanymi zaburzeniami hiperkinetycznymi, zaburzeniami zachowania, reaktywnymi zaburzeniami przywiązania czy zespołem FAS. 

Aktualnie współpracuje z Centrum Neuropsychiatrii “Neuromed”, gdzie jest zatrudniona na stanowisku psychologa w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnostyką oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży.

Od 2016r. współpracuje z centrum Superego, gdzie prowadzi zajęcia socjoterapii dla dzieci i młodzieży, trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz spotkania indywidualne dla dzieci do 7 roku życia. Współpracuje również z fundacją Pozytywka, w której zajmuje się prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych oraz prowadzi indywidualne konsultacje w punkcie interwencji kryzysowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

ZAKRES usług: