Magdalena KASPERSKA

Magdalena KASPERSKA

Psychoterapeuta par, rodzin

Jest psychoterapeutą systemowym pod superwizją Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu, psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Od kilku lat pracuje z rodzinami jako diagnosta, psycholog rozwojowy i przede wszystkim psychoterapeuta wspierając i umacniając rodzinę na różnych etapach ich życia. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim myślą systemową, korzystając jednocześnie z wiedzy, którą uzyskała uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu terapii behawioralno-poznawczej, terapii i diagnozy dzieci z trudnościami rozwojowymi (autyzm, zespół aspergera, ADHD, upośledzenie umysłowe). Swoje doświadczenie zawodowe budowała pracując w Szkole dla Uczniów z Autyzmem, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a także w ramach programu wczesnej interwencji. Ta różnorodność doświadczeń oraz zainteresowań pozwala jej spojrzeć na Klienta z wielu perspektyw i swobodnie towarzyszyć mu w drodze pozytywnych zmian. Pracuje w zespole wraz z Żanetą Tokarczyk.

Kontakt: