Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych. Wychowywanie bez agresji

Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych. Wychowywanie bez agresji

30 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych oraz Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. To dobry moment, by przypomnieć o wciąż aktualnym problemie przemocy domowej, skutkach bicia dzieci i wskazać, że istnieją inne metody wychowywania – bez przemocy i bez kar cielesnych.

Po co nam dzień bez kar cielesnych?

Dla jednych to oczywiste, dla innych niekoniecznie. Przekonanie, że wychowywać można jedynie za pomocą twardej pięści i pasa, a klaps to nie bicie, wciąż pokutuje w wielu rodzinach na całym świecie. Aby edukować społeczeństwo, przypominać o negatywnych skutkach i uświadamiać ludzi o problemie, ustanowiono Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych i Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

Ustawowy zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci obowiązuje od 2010 roku, a osoby będące świadkami przemocy domowej lub podejrzewające, że dziecko może być ofiarą przemocy, mają obowiązek zawiadomienia o tym policji.

W Polsce bicie dzieci jest niedozwolone. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się taki zapis: „Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”, a mimo to dla części społeczeństwa klapsy są wciąż akceptowalną formą wychowawczą. Między innymi dlatego potrzebny jest nam taki Dzień bez Kar Cielesnych, w ramach którego więcej się mówi o tym problemie.

Nieodwracalne skutki bicia dzieci

przemoc domowa dziecko pluszakBicie dzieci nie zawsze jest równoznaczne ze znęcaniem się i przemocą domową; nieraz takie kary wymierzane są w „dobrej wierze”, jednak trzeba wiedzieć, że również tzw. wychowawcze klapsy niosą za sobą negatywne i nieodwracalne skutki. Przemoc rodzi przemoc i agresję, pisaliśmy o tym również w artykule o tym, kiedy agresja u dziecka jest problemem i jakie są jej przyczyny. Dziecko, które jest bite, będzie chłonęło i przekazywało złe wzorce zachowań.

Bicie powoduje zmniejszone poczucie własnej wartości dziecka, odciska piętno na psychice i niszczy więź z rodzicami. Podopieczny wychowywany w taki sposób będzie doświadczał zaburzeń własnego ja i zaburzeń poczucia granic cielesnych. Takie dzieci są często sfrustrowane, zlęknione, żyją w poczuciu winy, mają mniejsze ambicje, są mniej chętne do nauki i mniej kreatywne, nie podejmują wyzwań w obawie przed karą, a jako osoby dorosłe rzadziej odnoszą sukcesy i wolniej rozwijają karierę. A to nie są jedyne skutki bicia dzieci.

Przemoc i wychowywanie z karami cielesnymi powoduje u dziecka zaburzenia emocjonalne. Osoby maltretowane za młodu mogą mieć problemy z wyrażaniem miłości i pozytywnych uczuć, nie odnajdują szczęścia w związkach i mają trudności z nawiązywaniem długotrwałych relacji. Jako osoby dorosłe mogą borykać się ze stanami depresyjnymi i nerwicowymi oraz zaburzeniami psychicznymi. Mogą przenosić te wzorce i już jako rodzice karać swoje dzieci w ten sposób.

6 powodów, dla których bicie jest złe:

  1. Agresja budzi agresję.
  2. Karanie nie pomaga w rozwiązywaniu problemów.
  3. Bicie niszczy więź między rodzicami a dzieckiem.
  4. Uderzenia uszkadzają ciało.
  5. Bicie kształtuje wzorce strachu i zemsty.
  6. Przemoc domowa może być przekazywana jako metoda wychowawcza „z rodzica na dziecko”.

Dlaczego rodzice biją dzieci?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna i niejednoznaczna, gdyż istnieje wiele czynników i mechanizmów, które za tym stoją. Jak wspomnieliśmy wyżej, nieraz jest to nieświadomość, że można inaczej. Świadczy o tym choćby wciąż panujące społeczne przekonanie, że smutne dziecko kara przemoclekkie kary cielesne, takie jak klaps, są skutecznym środkiem wychowawczym.

Za takim sposobem karania często przemawia bezsilność, frustracja lub inne negatywne emocje. Dlatego trzeba mówić o problemie i edukować, w jaki sposób wychowywać dzieci bez bicia i karania fizycznego.

Nawet gdy dziecko jest agresywne i trudne do wychowania, istnieją inne sposoby na to, by je dyscyplinować. Warto wybrać się do psychologa dziecięcego, który pomoże zdiagnozować przyczynę takiego zachowania i doradzi jak wychowywać dziecko bez kar.

Jak wychowywać dziecko?

Przede wszystkim z miłością i szacunkiem. Istnieje tak wiele alternatyw dla kar cielesnych, że naprawdę można (i trzeba) wychowywać bez przemocy i kar fizycznych. Metody te są o wiele skuteczniejsze i nie blokują rozwoju dziecka, nie hamują jego poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. W Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego we Wrocławiu przeprowadzamy zajęcia dla rodzin, uczymy wychowywać bez kar i bez przemocy, a także prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla rodzin.