Monika KONOPCZAK

Monika KONOPCZAK

Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych (zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, napady lęku, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia somatyzacyjne), zaburzeń psychicznych towarzyszących chorobom somatycznym, zaburzeń odżywiania, snu, leczeniu otępień, zaburzeń psychotycznych, problemów z pamięcią, zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku, oferuje pomoc w radzeniu sobie ze złością i stresem.

ZAKRES usług:

  • psychofarmakologia dorosłych i i młodzieży
  • krótkoterminowa psychoterapia poznawczo-behawioralna dorosłych i młodzieży

Kontakt: