Sara SIOMKAJŁO

Sara SIOMKAJŁO

Psycholog, Socjoterapeuta

Absolwentka psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.Doświadczenie zbierała, pracując z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji, a także realizując liczne projekty warsztatowe związane z psychoedukacją i rozwijaniem u dzieci kompetencji emocjonalno-społecznych i twórczych.Współpracuje z Fundacją PozyTYwka, gdzie współtworzyła i realizowała scenariusze warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży we wrocławskich szkołach oraz pracowała w punkcie Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży.Obecnie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.Pracuje na oddziale dziennym psychiatrii oraz w poradni zdrowia psychicznego w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Pomaga dzieciom, które borykają się m.in. z zaburzeniami emocjonalnymi, ADHD, zaburzeniami przywiązania, zaburzeniami zachowania, spektrum autyzmu. Zajmuje się psychoedukacją rodziców.Realizuje całościowy kurs psychoterapii w krakowskiej szkole Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin; szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w konferencjach i szkoli się w obszarze: psychologii klinicznej, psychoterapii, interwencji kryzysowej, psychologii rozwojowej, problematyki FAS, problemów rozwojowych u dzieci, samouszkodzeń.

ZAKRES usług: