Pakiet wsparcia dla pieczy zastępczej

Pakiet wsparcia dla pieczy zastępczej

Wspierając przez lata zarówno Rodzinne Domy Dziecka, jak i rodziny zastępcze wiemy jak wielki trudem obarczone jest opiekowanie się dziećmi, zwłaszcza takimi, które zostały mocno doświadczone przez los. Wiemy, że zmagacie się Państwo często z wieloletnimi zaniedbaniami zarówno w obszarze rozwoju poznawczego, emocjonalnego jak i społecznego swoich podopiecznych. Dzieci te często wymagają specjalnego podejścia edukacyjnego czy terapeutycznego.

Postanowiliśmy usankcjonować naszą wieloletnią współpracę w walce o lepsze jutro Państwa podopiecznych i stworzyliśmy specjalny bonusowy pakiet najważniejszych usług, które z naszej perspektywy pozwolą na szybkie i profesjonalne zdiagnozowanie ewentualnych problemów oraz jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego planu terapeutycznego.

Jednocześnie przypominamy, że wspieramy Państwa także dzięki działaniom Fundacji PozyTYwka i zapraszamy na warsztaty dla rodziców i opiekunów, które zwiększając osobiste kompetencje wychowawcze pozwolą na lepsze radzenie sobie z napotykanymi trudnościami.

Już trwają zapisy na rok 2020!

 

Szczegóły pakietu:

  • Wizyta psychiatryczna dziecka pierwszorazowa – 150 PLN
  • Wizyta psychiatryczna kolejna – 150 PLN
  • Diagnoza psychologiczna (4 spotkania) – 500 PLN
  • Terapia indywidualna – 140 PLN
  • Terapia rodzinna – 150 PLN
  • Opinia – 100 PLN

 

Wybierz swojego specjalistę i umów się na spotkanie:

Miejsce : Centrum SUPER – ego, ul. Gajowicka 164/1 Wrocław

Telefon: 71 361 04 77

Czekamy na opinie, czy proponowany zakres usług odpowiada Państwa potrzebom.

Zapraszamy do kontaktu!


Zapisz się: