Trening asertywności

Trening asertywności

[do_widget id=nav_menu-3 class=oferta]

W poszukiwaniu wewnętrznej siły

Asertywność to sprawdzony sposób na budowanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z ludźmi. Ludzie asertywni mają większy wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu, dzięki odpowiedzialnym i zgodnym z ich zasadami postępowaniem mają większe poczucie sprawstwa.

Celem treningu asertywności jest polepszenie relacji z otoczeniem poprzez rozwijanie umiejętności skutecznej, opartej o wzajemny szacunek komunikacji. Nasz warsztat asertywności pomaga doskonalić umiejętności w zakresie obrony własnych praw i terytorium psychologicznego, proszenia i dziękowania czy odmawiania i upominania się. Jest szansą na pewności siebie i odwagi w kontaktach z innymi.

Program warsztatu:

 1. Świadomość siebie jako podstawa do zachowań asertywnych – Mocne i słabe strony – autodiagnoza
 2. Co to znaczy “asertywność”? – pojęcie i teoria
 3. Moje osobiste cele udziału w treningu asertywności.
 4. Asertywność a inne typy zachowań – uległość, asertywność, agresja
 5. Zachowania asertywne w kontaktach interpersonalnych
 • Przyjmowanie krytyki i pochwały
 • Odmawianie
 • Prośba
 • Wyrażanie uczuć
 1. Asertywna komunikacja – Komunikat Ja
 • Wyrażanie nieprzyjemnych emocji
 • Zamiana oceny w opinię
 1. Techniki asertywne
 • “Zdarta płyta”
 • “Z treści na proces”
 • “Chwila na oddech”
 • “Odkładanie na później”
 1. Asertywność w ciele – Jak się zachowywać asertywnie fizycznie? – Mowa ciała

Na treningu asertywności dowiesz się, jak:

 • Zaspokajać swoje potrzeby unikając konfliktów i respektując prawa innych
 • Budować adekwatne poczucie własnej wartości
 • Rozwijać pewność siebie
 • Być godnym zaufania
 • Łatwiej osiągać się swoje cele
 • Osiągnąć ogólne zadowolenie
 • Przełamywać własne bariery i lęki

Zapraszamy też do lektury naszego artykułu o asertywności!

Warsztat prowadzi Kazimierz Ździebło

Miejsce : Centrum SUPER – ego, ul. Gajowicka 164/1 Wrocław
Terminy: 2-3 kwietnia 2016, godz. 09.00 – 16.00
Opłata: 300 PLN + 23%VAT
Płatność w Centrum lub przelewem na konto: Centrum SUPER-ego ul. Gajowicka 164/1 53-150
Numer konta: 2711 402017 0000 4502 0403 0755

Tytułem: „trening asertywności”