Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Celem programu jest powiększenie wiedzy na temat samego siebie: swoich cech, typowych zachowań i emocji. Oferujemy lepsze zrozumienie swojej osoby w zakresie kontaktów interpersonalnych, polepszenie komunikacji z innymi ludźmi, diagnozę indywidualnych przyczyn trudności w kontaktach z innymi, zrozumienie funkcjonowania małych zespołów ludzkich i własnego sposobu funkcjonowania w nich, stworzenie planu korekty niepożądanych zachowań, a także rozwój osobisty.

Trening interpersonalny przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących się rozwijać, polepszać swoje stosunki z otoczeniem, których celem jest samorealizacja, a nie korekta osobowości, czy psychoterapia.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób

W trakcie czterodniowego spotkania czekają na Ciebie:

  • niezapomniane doświadczenia emocjonalne
  • nauka komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie
  • możliwość obserwacji pracy trenera
  • poprawa jakości swoich kontaktów z ludźmi
  • wyraźne wzmocnienie i integracja osobowości
  • uruchomienie procesu szeroko pojętej zmiany umożliwiającej pracę nad relacjami w grupie, pogodzenie się z sobą samym, odkrywaniem źródeł radości i harmonii
  • ludzie otwarci na doświadczenie
  • poszerzenie umiejętności odbioru otoczenia poprzez pracę z ciałem, emocjami i umysłem

Trening prowadzą: Kazimierz Ździebło, Magdalena Kot

Miejsce : Morawa
Terminy: 17 -19.06.2016
Opłata: 1100 PLN + 23%VAT
Zaliczka: 300 zł

Przy zapisie do 30 kwietnia 10% rabatu!

Płatność w Centrum lub przelewem na konto: Centrum SUPER-ego
Numer konta: 2711 402017 0000 4502 0403 0755

Tytułem: „Trening interpersonalny”