Accessibility tools panel
X

Grupy Socjoterapeutyczne
Jeśli Twoje Dziecko: jest nieśmiałe i wycofane jest nadpobudliwe jest agresywne, wybuchowe, konfliktowe wchodzi w rolę kozła ofiarnego w grupie przejawia lęk społeczny ma złe relacje z rówieśnikami i dorosłymi ma niskie poczucie ...
więcej »
Poradnia Diagnostyki i Terapii FASD
FAS to alkoholowy zespół płodowy, natomiast FASD – określa zespół zaburzeń, które są skutkiem spożywania alkoholu w czasie ciąży. Występujące objawy FAS niekiedy są ciężkie do ...
więcej »
DAMY RADĘ! – warsztaty kompetencji rodzicielskich 2024
Miło nam ogłosić, że w kolejnym roku we współpracy z Fundacją PozyTYwka nasi specjaliści przygotowali kolejny, specjalny, całościowy kurs kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów. Wychodząc naprzeciw ...
więcej »
Pakiet wsparcia dla pieczy zastępczej
Wspierając przez lata zarówno Rodzinne Domy Dziecka, jak i rodziny zastępcze wiemy jak wielki trudem obarczone jest opiekowanie się dziećmi, zwłaszcza takimi, które zostały mocno doświadczone ...
więcej »
SUPERWIZJA dla osób prowadzących grupy
Jeśli pracujesz z grupą, szczególnie, jeśli jesteś z nią w stałym kontakcie – prowadzisz socjoterapię, treningi grupowe, cykle warsztatowe, zajęcia pozalekcyjne, grupę wsparcia, terapię zajęciową czy ...
więcej »
Coaching osobisty
Jest formą pracy indywidualnej przeznaczoną dla osób zdrowych, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie, osiągać większą satysfakcję z podejmowanych działań, stale poprawiać jakość życia i wprowadzać w nim ...
więcej »

Proszę obrócić urządzenie