Oferta

Nasze Centrum oferuje szerokie i kompleksowe spektrum specjalistycznych usług. Od diagnostyki psychiatrycznej i leczenia farmakologicznego po profesjonalną diagnostykę psychologiczną oraz najnowsze metody psychoterapii i logopedii oraz leczenia uzależnień.

Swoją opieką obejmujemy osoby w każdym wieku – dzieci, młodzież i dorosłych.

Poznaj zakres naszych usług, naszych specjalistów i umów się na spotkanie
71 361 04 77.

Psychiatra

Profesjonalni i doświadczeni lekarze psychiatrzy oferują diagnozę i kompleksowe leczenie.

Psycholog

Jeśli nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc, psycholog wysłucha Cię i zaproponuje najlepszą formę wsparcia.

Diagnoza zespołu FASD

FAS to alkoholowy zespół płodowy, natomiast FASD – określa zespół zaburzeń, które są skutkiem spożywania alkoholu w czasie ciąży.

Diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna

Trafna diagnoza to pierwszy i najważniejszy etap leczenia. Skorzystaj z doświadczonych specjalistów.

Diagnoza neuropsychologiczna

Skorzystaj ze specjalistów badających funkcje poznawcze, szczególnie po wypadkach czy udarach.

Psycholog i psychiatra dziecięcy

Nasi psycholodzy dziecięcy to wybitni specjaliści, oferujemy pełną diagnozę i leczenie dzieci od 0 do 18 lat.

Terapia metodą Warnkego

To metoda terapii wspomagająca percepcję słuchową, wspiera naukę czytania i pisania u dzieci.

Psychoterapia indywidualna

Nasi psychoterapeuci pracują we wszystkich liczących się nurtach terapii, leczymy dzieci, młodzież, dorosłych.

Terapia uzależnień

Oferujemy kompleksową terapię uzależnień zarówno od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych jak i leczenie uzależnień behawioralnych.

Terapia logopedyczna

Pomagamy pięknie się wysławiać nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Przyjazna atmosfera, nowoczesne metody!

Terapia par

Terapia przeznaczona dla par i małżeństw. Nasi terapeuci oferują pomoc i wsparcie w trudnych etapach wspólnego życia.

Psycholog rodzinny

Zapraszamy całe rodziny mające problemy z wzajemnymi relacjami. Z rodziną pracuje zawsze dwóch terapeutów.

Terapia grupowa

Oferujemy szeroki zakres grup terapeutycznych i grup wsparcia.

Coaching osobisty – szkolenia

To nowoczesna metoda rozwoju nie tylko zawodowego, ale i osobistego.

Socjoterapia dla dzieci i młodzieży

Socjoterapia to szczególna forma pracy grupowej, która pozwala na lepsze funkcjonowanie w relacjach społecznych.

Superwizja dla osób prowadzących grupy

To specjalistyczne wsparcie dla profesjonalistów prowadzących różne grupy: nauczycieli, socjoterapeutów, trenerów itd.

Wczesne wspomaganie rozwoju

To specjalistyczny program terapeutyczny rozwijający podstawowe psycho-motoryczne zdolności dziecka.

Warsztaty rozwoju osobistego

Poznaj ofertę naszych warsztatów rozwojowych i zwiększaj swoje kompetencje osobiste.