Agnieszka POWALISZ-RATAJCZYK

Agnieszka POWALISZ-RATAJCZYK

Neuropsycholog

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach studiów realizowała program specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej zdobyte w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi  cierpiącymi z powodu deficytów funkcji poznawczych i procesów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania będących konsekwencją uszkodzeń mózgu, takich jak urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu, a także inne schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi także diagnozę neuropsychologiczną osób z podejrzeniem chorób neurodegeneracyjnych, a także psychoedukację i terapię dla pacjentów i ich rodzin.
Obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Klinicznym Oddziale Neurologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu.

ZAKRES usług:

  • diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dorosłych
  • terapia neuropsychologiczna dorosłych

Kontakt: