Paulina BRZEZIŃSKA-KOSTKIEWICZ

Paulina BRZEZIŃSKA-KOSTKIEWICZ

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała stażując m.in. w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „Praesterno. Przez kilka lat powadziła również grupy socjoterapeutyczne w Centrum SUPER-ego. Aktualnie pracująca na stanowisku psycholożki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gdzie prowadzi m. in terapię indywidualną z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, mającą trudności wynikające z okresu dojrzewania oraz trudnych sytuacji rodzinnych. Jej podopieczni zmagają się najczęściej z zaburzeniami depresyjnymi, nieśmiałością, niskim poczuciem własnej wartości, odrzuceniem, agresją i autoagresją, zaburzonym obrazem własnego ciała, podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych, wykorzystaniem seksualnym, uzależnieniami, trudnościami w relacjach z dorosłymi.

Szkolenia:

  • Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
  • Studia podyplomowe z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej organizowane przez  Uniwersytet humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu
  • Szkolenie EEG-BIOFEEDBACK I Stopnia organizowanej przez BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu
  • Dwuletnie studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” realizowane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZAKRES usług:

  • konsultacje i diagnostyka dzieci i młodzieży
  • terapia dzieci i młodzieży
  • konsultacje z rodzicami
  • terapia dorosłych