Accessibility tools panel
X

Terapia metodą Warnkego

Terapia metodą Warnkego

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym, uzyskuje się poprawę na poziomie umiejętności czytania i pisania.
Na diagnozę automatyzacji funkcji podstawowych należy się zgłosić w przypadku osób, u których zaobserwowano:

  • opóźniony rozwój mowy (około 5-6 roku życia);
  • późno wykształconą poprawną artykulację lub niewyraźną wymowę;
  • zaburzony słuch fonematyczny;
  • nieumijętność słyszenia kierunkowego;
  • kłopoty z rozumieniem dłuższych komunikatów i instrukcji;
  • kłopoty z powtórzeniem dłuższych wyrazów lub zdań;
  • trudności w opanowaniu języka obcego
  • ryzyko dysleksji;
  • dysleksję.

W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym.

1. Automatyzacji funkcji podstawowych (urządzenia BUP, BBU).

Dzięki urządzeniu Brain-Boy Universal (BBU) możliwy jest trening domowy (umożliwiamy wypożyczenie urządzenia). Brain-Boy Universal w sposób bardzo atrakcyjny szczególnie dla dzieci, poprzez siedem gier treningowych, usprawnia i automatyzuje funkcje podstawowe, zwłaszcza odpowiedzialne za centralne przetwarzanie słuchowe. Poszczególne gry odpowiadają poszczególnym krokom diagnostycznym wykonanym w gabinecie na urządzeniu BUP.

2. Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych (lateralizacja półkul) przez trening lateralny oparty na urządzeniu Audio4Lab.

U podstaw zaburzeń słyszenia centralnego leży niedostateczna koordynacja półkul mózgowych. Trening lateralny powoduje wzmacnianie istniejących połączeń neuronowych i tworzenie nowych. Trening polega na mówieniu i czytaniu synchronicznym. Podczas czytania pacjent słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos przeplata się z głosem terapeuty. Takie płynięcie dźwięku z jednego do drugiego ucha stymuluje obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i koordynuje ich pracę.

Efektywność metody:

Wszystkie badania wskazują, że dzięki automatyzacji funkcji podstawowych wspomagane są efektywne sposoby uczenia się i prawidłowy rozwój procesów poznawczych. Dzięki metodzie usuwamy źródło problemu, a nie objawy. Badania profesora Tewesa potwierdzają skuteczność tej metody. W grupie, która wykonywała treningi z wykorzystaniem Brain – Boy Universal, odnotowano poprawę o 18.9%. W grupie, która dodatkowo trenowała lateralizację za pomocą Lateral – Trainer – Professional (Audio4Laba), poprawa wyniosła aż 42.6%! Więcej informacji na stronie http://metodawarnkego.pl/.

Na trening zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat.

Czas trwania sesji treningowej: 45 min

Czas terapii: od 8 do 10 tygodni

Zapraszamy do kontaktu: 71 361 04 77


Proszę obrócić urządzenie