Accessibility tools panel
X

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci z różnymi deficytami (wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka).

Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom takiego dziecka, by zdobyli oni wiedzę i umiejętności w kwestii odpowiedniego postępowania w stosunku do swojej pociechy.

Sprawdź, dla kogo przeznaczone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz co należy zrobić, by dziecko mogło w nich uczestniczyć.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co to jest?

       Wczesne wspomaganie rozwoju to działania mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Dotyczy dzieci z niepełnosprawnością wraz z  członkami rodziny.

       Inaczej mówiąc, zadaniem wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie do rozwoju tych sfer, które nie zostały uszkodzone i usprawnianie tych, które są zaburzone.  Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w dalszych okresach życia.

Dzieci, u których zostały wykryte nieprawidłowości rozwojowe, mogą uczęszczać na specjalne zajęcia. Celem takich zajęć jest zniwelowanie różnicy w rozwoju między dziećmi z zaburzeniami, a ich rówieśnikami rozwijającymi się w sposób prawidłowy.

Podczas terapii WWR pracuje się nad usprawnieniem u dziecka następujących obszarów:

 • poznawczego (pamięć, uwaga, koncentracja, myślenie),
 • emocjonalnego (umiejętność przeżywania, wyrażania i kontrolowania emocji, poczucie własnej wartości),
 • społecznego (funkcjonowanie w grupie, kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i współpracy, umiejętność respektowania określonych norm),
 • fizycznego (przetwarzanie i odbieranie bodźców przez wszystkie zmysły, prawidłowe funkcjonowanie ruchowe).

       Dla rozwoju dziecka ważne jest, aby diagnoza zaburzeń i podjęcie terapii odbyło się możliwie jak najwcześniej. Czasem możliwe jest zahamowanie postępujących zaburzeń, a nawet całkowite zatrzymanie niekorzystnych zmian. Wiadomo, że proces uczenia się mózgu poprzez odbiór wrażeń, jest najintensywniejszy w najwcześniejszej fazie rozwoju. Ponieważ w ciągu pierwszych lat życia zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronowych jest największa.

       To właśnie skłania terapeutów do zalecania jak najwcześniejszej interwencji. Już niemowlaki mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych. Zaniechanie działania lub odraczanie go w czasie, może spowodować narastanie zaburzenia co za tym idzie utrudniać rehabilitację.

Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników są traktowane tak samo, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

       Ważnym aspektem w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest współuczestniczenie w terapii jego rodziców. Rodzic „uczy się” swojego dziecka, poznaje jego mocne i słabe strony, potrafi realistycznie spojrzeć na umiejętności malucha. Rodzice pracują zatem nad budowaniem swoich kompetencji rodzicielskich, co wspomaga ich w trakcie długotrwałej terapii. Realistyczne podejście do dziecka umożliwia też rodzicom podejmowanie decyzji na kolejnych etapach edukacji.

 Dla kogo WWR?

Specjalista (lekarz pediatra, psychiatra, psycholog) może stwierdzić potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

 •  opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
  (częsty i skuteczny argument!)
 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie),
 • autyzm i Zespół Aspergera,
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

 

Podstawą do objęcia dziecka specjalną opieką jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Taka opinia wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (również poradnie specjalistyczne).

Poznaj naszych specjalistów i umów się na spotkanie 71 361 04 77


Proszę obrócić urządzenie