Amelia WAŁCZYK

Amelia WAŁCZYK

Psycholog, psychoterapeutka.

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyła Szkołę Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także liczne szkolenia poszerzające kompetencje terapeutyczne.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w gabinecie. Zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią dzieci i dorosłych, prowadzoną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pracuje pod stałą superwizją.

Posiada wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, uprawniające do profesjonalnej pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

W latach 2002 – 2006 współpracowała z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, prowadząc konwersatoria poświęcone psychologii ogólnej i społecznej, public relations i negocjacjom.
Od 2008 roku współpracuje z SWPS, prowadząc warsztaty na temat metod diagnozy i terapii.
Obszary działania: leczenie zaburzeń depresyjnych, terapia nerwic, terapia zaburzeń osobowości, leczenie zaburzeń psychosomatycznych, pomoc w kryzysach życiowych i sytuacjach utraty bliskiej osoby; praca z parami, przeżywającymi problemy małżeńskie; diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (zaburzenia lękowe i depresyjne, autyzm, mutyzm wybiórczy).

ZAKRES usług:

  • Diagnoza psychologiczna dzieci i dorosłych
  • Długoterminowa terapia psychodynamiczna
  • Badania psychologiczne: funkcji poznawczych, inteligencji, osobowości
  • Terapia par

Kontakt: