Accessibility tools panel
X

Diagnoza neuropsychologiczna

Badanie neuropsychologiczne polega na ocenie funkcjonowania człowieka i odniesieniu go do relacji pomiędzy działaniem i stanem mózgu a procesami psychicznymi. Podczas badania neuropsychologicznego ocenie podlega funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, sfera zachowań społecznych oraz motywacji człowieka. Ocena przebiegu procesów poznawczych to nie tylko szczegółowa analiza sprawności różnych aspektów pamięci, ale także diagnoza funkcji językowych, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, praksji, procesów uwagi. Podczas badania zbierany jest także szczegółowy wywiad od opiekuna oraz badanego, analizowana jest dokumentacja medyczna.

Badanie neuropsychologiczne w szczególności skierowane jest do:

  • osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii, takiej jak urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu, stwardnienie rozsiane, stan po operacji neurochirurgicznej – w celu oceny funkcjonowania po przebytym urazie, określenia czy i jakie procesy psychiczne i w jakim stopniu zostały osłabione. Diagnozę neuropsychologiczną przeprowadza się także na potrzeby planowania terapii.
  • osób, które spostrzegają u siebie obniżoną sprawność poznawczą, u których można podejrzewać dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego, jak w przypadku choroby otępiennej (wówczas badanie pozwala na zdiagnozowanie wczesnych objawów otępienia i odróżnienie ich od osłabienia funkcjonowania spowodowanego przez inne czynniki, takie jak fizjologiczny proces starzenia się czy zaburzenia depresyjne. Badanie jest też pomocne w różnicowaniu różnych typów chorób neurodegeneracyjnych).
  • Badanie neuropsychologiczne wykonuje się również w przypadku zaburzeń psychiatrycznych, ponieważ tym chorobom często towarzyszą zaburzenia procesów poznawczych.

Zapraszamy do kontaktu: 71 361 04 77

 


Proszę obrócić urządzenie