Ewa SKARBEK-OĆWIEJA

Ewa SKARBEK-OĆWIEJA

Psychoterapeuta, Neurologopeda

Neurologopeda, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, członek PTPPB, abslowentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje na stanowisku neurologopedy Oddziału Neurologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Terapia zaburzeń mowy (afazja, dyzartria) oraz zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu organicznego uszkodzenia OUN; psychoterapia zaburzeń depresyjnych, nerwicowych (zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, napady lęku, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia somatyzacyjne), zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania.

ZAKRES usług:

  • terapia neurologopedyczna dorosłych
  • psychoterapia poznawczo-behawioralna dorosłych

Kontakt: