Małgorzata HEJNA

Małgorzata HEJNA

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Ambasador metody Kids’ Skills w Polsce
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Z ważniejszych szkoleń ukończyła:

● Szkolenie podstawowe i zaawansowane (I i II Stopnia) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) prowadzony przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie (ukończenie 2016 r.)
● Dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (ukończenie 2014 r.)
● Roczny Intensywny Kurs Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) prowadzony przez Pracownię Dialogu w Warszawie (ukończenie 2012 r.)

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Praesterno, gdzie prowadziła terapie indywidualne dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców oraz grupy socjoterapeutyczne. Od 2012 roku pracowała również jako psycholog w szkole, co pozwala jej dobrze rozumieć rzeczywistość uczniowską. Posiada 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Udziela wsparcia merytorycznego dla prowadzonych w Centrum Super- ego grup dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Prowadzi warsztaty dla rodziców, opiekunów i profesjonalistów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, wg standaryzowanego, międzynarodowego programu “Jestem z Ciebie dumny”, opartego o filozofię Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i metody Kids’ Skills.
Współpracowała z Fundacją Uniwersytet Dzieci- prowadząc wykłady dla rodziców z tematyki psychologii dziecka.
Jej głównym obszarem pracy jest praca z dziećmi i młodzieżą oraz udzielanie konsultacji wychowawczych.
W pracy z dziećmi (w wieku 5-11 lat) często wykorzystuje metodę Kids’ Skills (Dam radę!), która polega na zmianie problemu w umiejętność do zdobycia. Jest to przystępny i atrakcyjny dla dziecka sposób terapii, w którym wiele jest też zabawy.

Pomaga dzieciom m.in. w problemach związanych z:

● agresją,
● lękami,
● kontrolą emocji, w tym wybuchami “histerii”,
● nieśmiałością,
● sytuacją rodzinną (np. rozwód, trudne wydarzenia),
● szeroko rozumianymi niepokojącymi zachowaniami.

Pomaga młodzieży w trudnościach związanych z:

● sytuacją rodzinną (np. rozwód, trudne wydarzenia),
● nieśmiałością,
● poczuciem samotności, odrzucenia,
● niskim poczuciem własnej wartości,
● lękami,
● obniżeniem nastroju, depresją,
● wybuchami agresji i autoagresji,
● myślami samobójczymi;

 

W swojej pracy kieruje się przede wszystkim szacunkiem dla historii życia drugiej osoby i rodziny. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (m.in. polega ona na koncentracji na zasobach, wzmacnianiu tego, co daje człowiekowi szczęście). Korzysta z regularnej superwizji, jest też w procesie certyfikacyjnym Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.
Bliska jest jej filozofia NVC (Porozumienia bez Przemocy), a także wiele czerpie z podejścia Jaspera Julla. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności.

Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach:

★ “Kids’ Skills- poziom Ambasador” – ( 10 godzin dydaktycznych) – Centrum Terapii Krótkoterminowej, 05.10.2019, Łódź, uzyskanie tytułu Ambasadora metody Kids’ Skills (Dam Radę!) oraz “Jestem z Ciebie dumny!” Certyfikacja- Helsinki Brief Therapy Institute.
★ “Mutyzm wybiórczy” – s eminarium dla profesjonalistów prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii “Mały Książę” z Krakowa, 28.09.2019 Wrocław.
★ “ TSR w pracy z dzieckiem i rodziną” ( 21 godzin dydaktycznych) – szkolenie zaawansowane, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 7-8 września 2019, Warszawa
★ „Kids’ Skills” ( Dam radę!)- szkolenie prowadzone przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (30 godzin dydaktycznych) 25-27.05.2018, Warszawa, tytuł Praktyka metody “Dam Radę!” oraz programu “Jestem z Ciebie dumny!”
★ “Profilaktyka okresu dorastania – szanse i zagrożenia rozwoju”- seminarium, warsztaty “Wykluczenie wśród nastolatków”, “Depresja i zaburzenia”, 22.09.2014, SWPS, Wrocław
★ “Agresja w szkole” – zapobieganie i skuteczna interwencja w aspekcie psychologicznym i prawnym- warsztat, Akademia Top Edukation 29.09.2014
★ “Z dysleksją przez całe życie- dobre praktyki” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 26-27.10.2012, SWPS, Wrocław

 

 

Kontakt: