Małgorzata HEJNA

Małgorzata HEJNA

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z ważniejszych szkoleń ukończyła: 

 • Roczny Intensywny Kurs Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy) prowadzony przez Pracownię Dialogu w Warszawie,
 • Dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,
 • Szkolenie podstawowe i zaawansowane Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzony przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.
 • Kurs „Kids Skills” (Damy radę!) prowadzony przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Praesterno, gdzie prowadziła terapie indywidualne dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców oraz grupy socjoterapeutyczne. Od 2012 roku pracuje również jako psycholog w szkole, co pozwala jej dobrze rozumieć rzeczywistość uczniowską. Od kilku lat jest prowadzi grupy socjoterapeutyczne w Centrum SUPER-ego.

Jej specjalizacją jest praca z dziećmi i młodzieżą :

Pomaga młodzieży w trudnościach związanych z:

 • sytuacją rodzinną (np. rozwód, trudne wydarzenia)
 • nieśmiałością,
 • poczuciem samotności, odrzucenia,
 • niskim poczuciem własnej wartości,
 • lękami,
 • obniżeniem nastroju, depresją,
 • wybuchami agresji i autoagresji,
 • myślami samobójczymi,
 • różnego rodzaju dylematami wewnętrznymi,

W pracy z dziećmi (w wieku 3-11 lat) wykorzystuje metodę Kids Skills (Damy radę), która polega na zmianie problemu w umiejętność do zdobycia. Jest to przystępny i atrakcyjny dla dziecka sposób terapii.

Pomaga dzieciom m.in. w problemach związanych z:

 • agresją,
 • kontrolą emocji,
 • nieśmiałością,
 • szeroko rozumianymi niepokojącymi zachowaniami.

W swojej pracy kieruje się przede wszystkim szacunkiem dla historii życia drugiej osoby i rodziny.

Bliska jest jej filozofia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (m.in. polega ona na koncentracji na zasobach, wzmacnianiu tego, co daje człowiekowi szczęście), Porozumienia bez Przemocy, a także dużo czerpie z podejścia Jaspera Julla.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kontakt: