Ania KULBIŃSKA

Ania KULBIŃSKA

Psycholog Kliniczny, Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień,

 

Rozwój swoich umiejętności i wiedzy psychoterapeutycznej kontynuowałam kończąc 3- letni kurs psychoterapii Gestalt w Szkole Psychoterapii przy Wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej pod kierunkiem Jacka Rydlewskiego. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień – szkolenie to pozwoliło mi uzyskać Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Dodatkowo ukończyłam całościowy kurs psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 5 letnie studia oraz studia podyplomowe na SWPS – Specjalizacja z Psychologii Klinicznej. Ukończyłam 2,5-letni kurs systemowej psychoterapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii pod kierunkiem Iwony Kozłowskiej-Piwowarczyk. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami uzależnionymi, również z tzw, “podwójną diagnozą”, wykluczonymi społecznie, żyjącymi z HIV/AIDS, rodzinami osób uzależnionych, a także z osobami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i ich bliskimi. Obecnie pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień “MONAR” w Milejowicach. Prowadzę także Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Czernica.
Prowadzę krótkoterminową indywidualną terapię osób dorosłych, osadzoną w nurcie psychodynamicznym, zorientowaną na interdyscyplinarne i holistyczne podejście do klienta, jego problemów i potrzeb.
Specjalizuję się w pomaganiu osobom uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach behawioralnych (hazard, pornografia, internet, gry, itp.). Prowadzę terapię dla członków rodzin osób uzależnionych -współuzależnienie i DDA. Prowadzę spotkania edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych. Prowadzę również terapie pogłębiona dla osób po terapii odwykowej. Pomagam osobom doświadczającym problemów sytuacyjnych, w zaburzeniach lękowych i depresyjnych, doświadczającym problemów z akceptacją choroby somatycznej czy psychicznej, problemach śmierci i żałoby, osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju, zaburzenia o charakterze nerwicowym i psychosomatycznym.
Praca psychoterapeuty daje mi ogromną satysfakcję i radość.
Jestem przekonana, że człowiek z natury jest dobry i ma w sobie ogromny potencjał. Posiada zdolność do zmiany i stania się tym, kim tak naprawdę jest.
Zapraszam osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym przeżywają trudne emocje: smutek, cierpienie, strach, zagubienie.
Moją pracę zawodową poddaję regularnej superwizji.

ZAKRES usług:

• terapia osób dorosłych
• diagnoza i terapia uzależnienia
• terapia młodzieży od 15 lat również eksperymentującej i uzależnionej
• psychoedukacja dla rodzin osób uzależnionych

Kontakt:

Rejestracja centrum