Magdalena KOT

Magdalena KOT

Pedagog, Socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Opolskim. Od wielu lat pracuje z młodzieżą oraz z dorosłymi, zajmując się socjoterapią, psychoedukacją i treningiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego we Wrocławiu, prowadząc konsultacje i porady, jako specjalista do spraw psychoprofilaktyki prowadziła młodzieżowe grupy wsparcia i warsztaty.Pracowała również jako pedagog szkolny.
Aktualnie w Centrum SUPER-ego i zajmuje się prowadzeniem treningów i warsztatów z zakresu asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia grup, komunikacji, umiejętności interpersonalnych dla młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych, gdzie wykorzystuje autorskie programy zajęć. Jest również koordynatorem merytorycznym i organizacyjnym grup socjoterapeutycznych a ponadto sama prowadzi grupy dziecięce i młodzieżowe. Jako pedagog i socjoterapeuta realizuje również projekty dla Fundacji PozyTYwka, prowadząc grupy dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców i szkół, doradztwo zawodowe dla młodzieży szkolnej i wszelkie działania kreatywne.

Kontakt: