Accessibility tools panel
X

Diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna

Diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna

Diagnoza stanowi podstawowy element pracy psychiatry i psychologa. Jej zadaniem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Diagnozę psychologiczną wykonuje się często z polecenia lekarza prowadzącego np. psychiatry, ze względu na jej dużą przydatność w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych.

Celem diagnozy może być:

 • określenie natury problemu oraz wskazanie jego przyczyn i konsekwencji
 • prognozowanie zachowania
 • tworzenie planu interwencji
 • ocena postępów i efektów interwencji
 • zrozumienie osoby, która przychodzi z problemem

Warto jednak zaznaczyć, że diagnoza psychologiczna nie dotyczy jedynie osób z zaburzeniami. Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto ma wątpliwości, co do np. prawidłowego rozwoju swojego dziecka.

Przedmiotem diagnozy może być całość funkcjonowania psychicznego (np. diagnoza osobowości czy inteligencji) lub jakiś jego element (np. hierarchia wartości, dominujące potrzeby, myślenie abstrakcyjne).

Zgłaszając się na diagnozę psychologiczną, możemy się spodziewać, że całość postępowania zamknie się w kilku spotkaniach, podczas których psycholog zbierze wywiad na temat osoby badanej, przeprowadzi odpowiednie testy oraz omówi otrzymane wyniki. Oczywiście taka diagnoza może stanowić cel sama w sobie, ale może być także częścią dłuższego procesu terapeutycznego. Po zakończeniu badania osoba zgłaszająca się otrzymuje opinię psychologiczną wraz z interpretacją wyników uzyskanych w testach oraz ogólne wnioski wypływające z całości badania.

Centrum SUPER-ego prowadzi diagnostykę dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o najnowsze i sprawdzone metody. Diagnozujemy:

 • funkcjonowanie poznawcze – (m.in.: Stanfort-Binet 5, WAIS-R, WISC-R, Raven, Columbia, Leiter, IDS, profil psychoedukacyjny, DSR)
 • osobowość – (m.in.: MMPI 2, Cattell, NEO-FFI, ACL, EPQ-R)
 • zaburzenia organiczne CUN – specjalistyczna diagnostyka neuropsychologiczna z zastosowaniem narzędzi standaryzowanych ( RFFT, CTT; RHLB-PL) oraz prób eksperymentalno-klinicznych
 • rozwój i zaburzenia mowy
 • zaburzenia pamięci

W naszych Centrum:

 • spotkasz doświadczonych i rzetelnych specjalistów
 • otrzymasz wyczerpujące informacje co do możliwości i form diagnostycznych
 • uzyskasz trafną i rzetelną diagnozę
 • otrzymasz kompletne informacje o wynikach oraz sposobie ewentualnego dalszego postępowania, leczenia.

Poznaj zakres naszych usług, naszych specjalistów i umów się na spotkanie 71 361 04 77.


Proszę obrócić urządzenie