Accessibility tools panel
X

Psycholog i psychiatra dziecięcy

Psycholog i psychiatra dziecięcy

Zapraszamy do gabinetu SUPER-ego, gdzie każdego dnia troszczymy się o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dzieci. Nasz zespół doświadczonych psychologów dziecięcych i psychiatrów dziecięcych we Wrocławiu wspiera młodych pacjentów w radzeniu sobie z emocjami, trudnościami codzienności, rozwijaniem umiejętności społecznych oraz w budowaniu zdrowych relacji z rówieśnikami i najbliższymi. Jeśli szukasz wsparcia dla swojego dziecka, zapraszamy do naszej poradni psychologicznej dla dzieci we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 164/1. Zidentyfikujemy problemy i wesprzemy Twoją pociechę na każdym etapie procesu terapeutycznego. Nie zwlekaj i umów się do terapeuty dziecięcego już dzisiaj.

Psycholog dziecięcy – Wrocław

Sesja terapeutyczna z psychologiem dziecięcym często dodaje pewności siebie i pozwala odpowiedzieć na pytania, jak naprawić ewentualne błędy w procesie wychowawczym oraz jak wesprzeć swoją pociechę. Wszystko po to, aby zapewnić jej warunki do prawidłowego rozwoju. A w przypadku poważniejszych problemów, pomocy udzieli wykwalifikowany psychiatra dziecięcy. Tworzymy bezpieczną i empatyczną przestrzeń do pracy terapeutycznej, gdzie każde dziecko i jego rodzina są traktowane indywidualnie. Na wizytę można umówić się mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w naszej placówce – SUPER-ego poradnia psychologiczna dla dzieci, Wrocław, ul. Gajowicka 164/1.

Psychoterapeuta dziecięcy – kiedy warto zgłosić się na konsultację?

Psychoterapeuta dziecięcy pracuje z dziećmi indywidualnie, z rodzicami lub w grupach terapeutycznych, dostosowując metodę terapeutyczną do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka. Do psychologa dziecięcego warto zgłosić się na konsultacje, gdy dziecko:

 • jest lub było ofiarą, uczestnikiem lub świadkiem poważnej katastrofy, np. pożaru, wypadku samochodowego, powodzi;
 • straciło bliską mu osobę (śmierć, zaginięcie, odejście);
 • doświadczyło psychicznego lub fizycznego skrzywdzenia;
 • musi poradzić sobie z rozstaniem lub rozwodem rodziców;
 • jest lub było członkiem rodziny alkoholowej;
 • ma objawy somatyczne, które są niepokojące i utrzymują się przez dłuższy czas;
 • sprawia duże trudności wychowawcze;
 • w porównaniu z rówieśnikami rozwija się dużo wolniej (np. dużo słabiej mówi, nie pamięta wierszyków, piosenek, ma kłopoty z liczeniem);
 • unika kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi;
 • niepokoi rodziców nietypowym zachowaniem.

Warto pamiętać, że psychoterapia dzieci nie polega na ocenianiu, czy wartościowaniu metod wychowawczych i rodzicielskich kompetencji. Terapeuta dziecięcy jest osobą, która obiektywnie spojrzy na zachowanie dziecka, relacje w rodzinie oraz sposoby komunikowania się i wspólnie z rodzicami poszuka źródła problemów. Jeśli będzie taka potrzeba, młody pacjent zostanie skierowany do psychiatry dziecięcego we Wrocławiu. Dobry psycholog dziecięcy szybko zorientuje się, w czym tkwi główny problem i zaproponuje psychoterapię dzieci dostosowaną do indywidualnych potrzeb młodego pacjenta. Zadzwoń lub napisz do naszej poradni psychologicznej dla dzieci we Wrocławiu, aby umówić się na konsultację. Nie zwlekaj za długo z tą decyzją i daj swojemu dziecku szansę na lepsze samopoczucie i zdrowszy rozwój psychiczny.

Psychoterapeuta dziecięcy Wrocław – jak wygląda wizyta?

Gdy zgłosisz się z dzieckiem na konsultację do psychologa dziecięcego we Wrocławiu, możesz się spodziewać, że porozmawia on z Tobą o dziecku, jego rozwoju, zachowaniach, nastrojach, zwyczajach i zapyta o sytuację rodzinną. Psychoterapeuta dziecięcy może zadać m.in. pytania tj. z kim mieszka dziecko oraz jak wyglądają relacje w rodzinie. Psycholog dziecięcy postara się zrozumieć Twoją więź z dzieckiem, może przeprowadzić badanie testowe, które pozwoli na obiektywną ocenę jego stanu. Jeśli wcześniej dziecko było konsultowane przez innych specjalistów, opiekuje się nim psychiatra dziecięcy lub było hospitalizowane, psycholog dziecięcy może również poprosić Cię o dostarczenie dokumentacji z wcześniejszej pracy z dzieckiem.

Na czym polega diagnoza w poradni psychologicznej dla dzieci?

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencji i osobowości lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujących potrzeb, systemu wartości. Dobry terapeuta dziecięcy we Wrocławiu poświęca na taką diagnozę kilka godzin. Wszystko po to, aby dogłębnie poznać i zrozumieć jego trudności.

Psychoterapia dzieci we Wrocławiu – cel diagnozy

Celem diagnozy podczas psychoterapii dzieci we Wrocławiu jest określenie m.in.:

 • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka,
 • rodzaju osobowości dziecka,
 • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych,
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych.

Na diagnozę terapeuty dziecięcego we Wrocławiu składają się m.in. wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz na temat środowiska, w którym dziecko się wychowywało i tego, w którym funkcjonuje obecnie). Psychoterapeuta dziecięcy bierze także pod uwagę opinie od innych psychologów, nauczycieli oraz karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane. Nie bez znaczenia pozostaje także bezpośrednia obserwacja zachowania w poradni psychologicznej dla dzieci. Czas trwania i liczba spotkań są ustalane indywidualnie. Zapraszamy na pierwszą wizytę z psychoterapeutą dziecięcym we Wrocławiu. Nie czekaj na lepszy moment – zacznij działać już teraz i zainwestuj w zdrowie psychiczne i emocjonalne swojej pociechy.

Psychiatra dziecięcy Wrocław

Gdy wymaga tego sytuacja, w naszym Centrum oferujemy również możliwość konsultacji przy ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu u psychiatry dziecięcego, który może poszerzyć obszar diagnostyczny i ewentualnie zaproponować optymalne leczenie farmakologiczne. Psychiatra dziecięcy to specjalista, do którego można zgłosić się bezpośrednio lub po konsultacji z psychologiem dziecięcym. Dodatkowo istnieje również możliwość konsultacji z neurologopedą, terapeutą rodzinnym, czy terapeutą uzależnień. Dysponujemy jednym z najlepszych zespołów psychoterapeutów dziecięcych we Wrocławiu do pracy z dziećmi i całymi rodzinami.

Psychoterapeuta dziecięcy Wrocław – dlaczego warto?

Psychoterapia dziecka to czas, kiedy w bezpiecznej, spokojnej atmosferze możliwa jest ekspresja niekiedy bardzo trudnych emocji. W efekcie zostają one zrozumiane, nazwane i „okiełznane”. Praca terapeutyczna to towarzyszenie dziecku w jego problemie, to wyłanianie z dziecka jego siły i wiary we własne możliwości, to redukowanie cierpienia. W pracy z dzieckiem szczególnie ważna jest rola i pomoc rodziców. Właściwa obecność i uwaga bliskich stanowią niezbędny i bezcenny czynnik leczący. Poznaj zakres naszych usług, naszych specjalistów i umów się na spotkanie, dzwoniąc pod nr telefonu 71 361 04 77. Nasi psychologowie i psychiatrzy dziecięcy działają we Wrocławiu, ale wśród naszych pacjentów znajdują się także osoby z innych miast, dlatego też zachęcamy do kontaktu bez względu na miejsce zamieszkania.


Proszę obrócić urządzenie