Aneta JANICKA

Aneta JANICKA

Psycholog dziecięcy

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku pracuję jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Wspieram  swoich pacjentów w trudnych momentach ich życia,  pomagam w rozumieniu  kłopotów, w oparciu o zdobytą wiedzę psychologiczną. Pracuję także z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, jak autyzm, Zespół Aspergera,  mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa,  nadpobudliwość psychoruchowa,  zaburzenia koncentracji i uwagi. Opieką obejmuję dzieci z  zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zachowaniami agresywnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, dzieci słabowidzące i niewidome, dzieci nieśmiałe. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w  poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni psychologiczno-terapeutycznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicy środowiskowej dla dzieci oraz warsztatach terapii zajęciowej.  Obecnie biorę udział w czteroletnim specjalistycznym szkoleniu z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży  w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy przyjmuję założenia psychodynamiczne, relacyjne i systemowe.

Zakres usług:

  • diagnoza i terapia psychologiczna dzieci
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców

Kontakt: