Gdy sama MIŁOŚĆ NIE WYSTARCZY

Gdy sama MIŁOŚĆ NIE WYSTARCZY

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodzin mających  doświadczenie adopcji stworzyliśmy formułę pomagającą im w ich specyficznych trudnościach. Grupa wsparcia  dedykowana jest adopcyjnym rodzinom dzieci w wieku od 0 do 10 roku życia oraz osobom starającym się o adopcję.

Cel spotkań grupy wsparcia:

– omawianie trudnych sytuacji,

– dzielenie się doświadczeniem, pomysłami.

– wypracowanie optymalnych metody postępowania w sytuacjach kryzysowych

– wzbogacenie wiedzy rodzicielskiej i wychowawczej

Psycholog :

  • przybliży specyfikę dzieci porzuconych,
  • podejmie tematykę z zakresu rozwoju psychoruchowego,
  • omówi szanse i zagrożenia rozwojowe,
  • przedstawi zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój emocjonalno – społeczny oraz poznawczy (wczesne wspomaganie rozwoju i diagnoza rozwojowa).

 

 Przykładowe  tematy spotkań:

  • rodzicielstwo dzieci z przewlekłą traumą rozwojową, zaniedbanych opiekuńczo i wychowawczo, z nieprawidłowym stylem przywiązania oraz z prenatalną ekspozycją na alkohol (FASD).
  • w jaki sposób powiedzieć dziecku o adopcji, przedstawić historię biologicznej rodziny,
  • jak umacniać więzi rodzicielskie,
  • przyczyny kryzysów emocjonalnych i tożsamościowych
  • style radzenia sobie z emocjami.

 

Spotkania odbywają się dwa raz w miesiącu. Koszt – 70 zł od osoby za jedno spotkanie. Każdy rodzic przed włączeniem do grupy wsparcia odbywa indywidualną konsultację z psychologiem prowadzącym grupę.

Informacje i zapisy:

CENTRUM SUPER – ego, ul. Gajowicka 164/1

Tel. 71 361 04 77

Zapraszamy!