Najnowsza metoda wspierająca naukę czytania i pisania.

Najnowsza metoda wspierająca naukę czytania i pisania.

Twórcą metody jest Fred Warnke. Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych, którzy wykazują opóźnienia w zakresie rozwoju i funkcjonowania języka mówionego i pisanego. Prof. Heinemann twierdzi, że “co czwarte dziecko pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia wykazuje zaburzenia w rozwoju językowym, czyli dysponuje ubogim słownictwem, buduje zdania złożone z 1 – 2 słów”. Wyższe funkcje językowe (rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek, rozpoznawanie głosek typowych dla danego języka, łączenie głosek w słowa i nadawanie im znaczenia, wreszcie łączenie słów w zdania i budowanie wypowiedzi) zależą od prawidłowego działania funkcji niższych – podstawowych (automatyczne “postrzeganie” akustycznych cech dźwięku – częstotliwość, długość). Także przyczyn afazji i dysleksji upatruje się w zaburzeniu słyszenia centralnego (czyli w zaburzeniach automatyzacji funkcji podstawowych). W przypadku dysleksji bierze się pod uwagę sprawne działanie aż trzech sfer – wizualnej, motorycznej i słuchowej. Warnke dowiódł, że można owe potencjalne deficyty niwelować stosując odpowiedni trening. Jego koncepcje potwierdzone zostały licznymi publikacjami, w większości w USA i Anglii, ale od niedawna dysponujemy też wynikami badań przeprowadzonych w Polsce. Wszystkie wskazują, że dzięki automatyzacji funkcji podstawowych wspomagane są efektywne sposoby uczenia się i prawidłowy rozwój procesów poznawczych. Dzięki metodzie usuwamy źródło problemu, a nie objawy. Badania profesora Tewesa potwierdzają skuteczność tej metody. W grupie, która wykonywała treningi z wykorzystaniem Brain – Boy Universal, odnotowano poprawę o 18.9%. W grupie, która dodatkowo trenowała lateralizację za pomocą Lateral – Trainer – Professional (Audio4Laba), poprawa wyniosła aż 42.6%!

Metoda Warnkego udostępnia narzędzia potrzebne zarówno do diagnozy, jak i treningu w warunkach gabinetowych i domowych. Diagnoza umożliwia badanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój mowy, naukę czytania i pisania.

Dzięki urządzeniu BUP metoda Warnkegomożemy zmierzyć funkcje podstawowe i otrzymać wynik w postaci rangi procentowej, jaką dziecko uzyskało w każdym z ośmiu testów.
Na podstawie diagnozy możemy opracować plan treningu, odpowiedni do wyników dziecka i zalecanych wartości docelowych. BUP posiada bowiem normy w odniesieniu do grupy kontrolnej dla dzieci w wieku 5-12 lat i dla dorosłych. BUP może być używany do testowania i treningu następujących funkcji podstawowych:

 • określanie progu kolejności bodźców wzrokowych i słuchowych;
 • słyszenie kierunkowe;
 • różnicowanie tonów;
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu;
 • czas reakcji z wyborem;
 • rozpoznawanie wzorca częstotliwości;
 • rozpoznawanie długości tonu.

Sam trening składa się z dwóch części:

1. Automatyzacji funkcji podstawowych (urządzenia BUP, BBU).
Dzięki urządzeniu Brain-Boy Universal (BBU) możliwy jest trening domowy (umożliwiamy wypożyczenie urządzenia). Brain-Boy Universal poprzez siedem gier treningowych usprawnia i automatyzuje funkcje podstawowe, zwłaszcza odpowiedzialne za centralne przetwarzanie słuchowe. Poszczególne gry odpowiadają poszczególnym krokom diagnostycznym wykonanym w gabinecie na urządzeniu BUP.

2. Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych (lateralizacja półkul) przez trening lateralny oparty na urządzeniu Audio4Lab. U podstaw zaburzeń słyszenia centralnego leży niedostateczna koordynacja półkul mózgowych. Trening lateralny powoduje wzmacnianie istniejących połączeń neuronowych i tworzenie nowych. Trening polega na mówieniu i czytaniu synchronicznym. Podczas czytania pacjent słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos przeplata się z głosem terapeuty. Takie płynięcie dźwięku z jednego do drugiego ucha stymuluje obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i koordynuje ich pracę.

Na diagnozę automatyzacji funkcji podstawowych należy się zgłosić w przypadku dzieci, u których zaobserwowano:

 • opóźniony rozwój mowy (około 5-6 roku życia);
 • późno wykształconą poprawną artykulację lub niewyraźną wymowę;
 • zaburzony słuch fonematyczny;
 • nieumijętność słyszenia kierunkowego;
 • kłopoty z rozumieniem dłuższych komunikatów i instrukcji;
 • kłopoty z powtórzeniem dłuższych wyrazów lub zdań;
 • ryzyko dysleksji;
 • dysleksję.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod nr 71 361 04 77.