Czy coaching jest skuteczną metodą rozwoju?

Czy coaching jest skuteczną metodą rozwoju?

Coaching to szerokie pojęcie: mówimy o coachingu osobistym, biznesowym, kariery, zdrowia, finansowym, sportowym itd. Definicja coachingu określa, że jest to interaktywny proces rozwoju, odbywający się poprzez zastosowanie metod związanych z psychologią; pomaga w przyspieszeniu tempa progresu i skuteczniejszym osiąganiu wyznaczonych celów. Innymi słowy, coaching to zbiór narzędzi do wspierania rozwoju. Czy to faktycznie działa i czy warto?

Co to jest coaching. Rodzaje

Coaching jest polega na pracy klienta z trenerem w ustalonym zakresie, mającym przynieść korzyści związane z rozwojem kariery, finansami, relacjami interpersonalnymi, rodzinnymi itd. Dzięki temu można lepiej wykorzystać naturalne cechy osobowości, zdobyte umiejętności i zoptymalizować działania. Aby lepiej zrozumieć na czym polega coaching, trzeba pamiętać, że głównym celem jest wspieranie klienta i wzmocnienie jego umiejętności, którymi już dysponuje.

coaching rozwój trenerCechy dobrego coachingu:

 • jest dobrowolny,

 • pomaga w nauce,

 • pobudza do myślenia i aktywności,

 • skupia się na świadomym dokonywaniu zmian i osiąganiu celów,

 • szkolenia odbywają się w atmosferze szacunku.

Istotą tego, na czym polega coaching jest zrozumienie, że proces wykorzystuje wiedzę i umiejętności już posiadane, pomaga je wydobyć, odkryć i zmotywować klienta do ich usprawnienia, aby w pełni wykorzystać własny potencjał. To jest właśnie rozwój. Coaching działa, ponieważ pomaga poznawać samego siebie, podnosi poczucie własnej wartości i rozszerza strefę komfortu.

Coaching – rodzaje:

 • Coaching personalny (osobisty) – polega na rozbudowie sfery wewnętrznej człowieka. Sprawdź warsztaty rozwojowe.

 • Life coaching – obejmujący zbiór narzędzi wspierania rozwoju życia osobistego i relacji międzyludzkich.

 • Coaching zawodowy – to pomoc związana z progresem zawodowym, budowaniem kariery itd.

 • Coaching inwestycyjny – praca z klientem, polegająca na nauce oszczędzania i inwestycji finansowych, obejmuje doradztwo finansowe i inwestycyjne.

 • Coaching biznesowy – pomoc coacha w rozwoju biznesu.

 • Coaching grupowy – rozwój osobisty może być prowadzony nie tylko indywidualnie, ale również grupowo. Chociaż największą skuteczność ma praca jeden na jeden z klientem, to w pewnych sytuacjach można polecić coaching grupowy rozwiązujący problemy w związkach czy poprawiający relacje w środowisku pracy.

 • Diet coaching – czyli pomoc dietetyczna wspierająca budowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Tego rodzaju porady powinny być prowadzone przez wykwalifikowanego dietetyka.

Istnieje również sporo innych odmian, mających zastosowanie do różnych sfer życia. Coaching stał się tak modny w ostatnich czasach, że wiele osób bezpodstawnie zaczęło nazywać się coachami, co wprowadziło zamieszanie i wiele błędnych przekonań. Stąd też wzięło się wiele mitów i nieprawidłowych stwierdzeń na temat tego rodzaju pracy; powszechne są wątpliwości dotyczące tego, czy coaching działa i czy warto się nim interesować.

Rozwój osobisty a coaching

rozwój osobisty coaching szczęścieCoaching i rozwój osobisty mają ze sobą wiele wspólnego, ale nie są tożsame. Rozwój osobisty jest szerokim pojęciem, mającym na celu wprowadzenie zmian i poprawę jakości życia, natomiast coaching to zbiór narzędzi wspierania rozwoju. Coaching powinien prowadzić do wyraźnego i mierzalnego progresu w wielu aspektach życia, a wśród benefitów jakie wskazuje się najczęściej wymienia się: pewność siebie, poprawa relacji w związkach, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych, przywrócenie równowagi życia osobistego i zawodowego, lepsza organizacja życia i zarządzanie czasem.

Prowadzimy szkolenia (coaching osobisty), które podwyższają kompetencje personalne, pomagają uwolnić potencjał i odkrywają to, co do tej pory było zakryte u uczestników kursu: umiejętności, z których albo nie zdawali sobie sprawy, albo nie były odpowiednio rozwinięte. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych psychologów, umiejących pracować z ludźmi w różnym wieku i na różnym poziomie rozwoju. Dopasowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i talentów uczestnika, skupiają się na tych aspektach, w których jest największe pole do pracy. Skuteczny coaching to taki, który pomaga uwidocznić potencjał.