Terapia rodzinna i rola psychologa. Czy można uzdrowić rodzinę?

Terapia rodzinna i rola psychologa. Czy można uzdrowić rodzinę?

Rodzina jest podstawową grupą, na której opiera się całe społeczeństwo. Ideałem byłoby, gdyby zawsze funkcjonowała prawidłowo i nie było w niej wewnętrznych konfliktów. Wszyscy jednak wiemy, że tak nie jest, a nawet w tych z pozoru idealnych, zdarzają się problemy i nieporozumienia. W wielu sytuacjach kłótnie i niesnaski można rozwiązać samodzielnie, zdarzają się jednak przypadki, gdy nie jest to możliwe. Terapia rodzinna pomaga odbudować relacje z najbliższymi, rozwiązać problemy i załagodzić konflikty. Na czym polega terapia rodzinna i kim jest psycholog rodzinny?

Terapia par a terapia rodzinna

terapia dla rodzin i dzieciPoprzednio pisaliśmy o tym, czym jest terapia par i kiedy warto się na nią zdecydować. Terapia rodzinna ma podobne założenia, lecz jest kierowana do całych rodzin: rodziców, dzieci oraz pozostałych krewnych.

Zastanawiając się, jak wygląda terapia rodzinna, trzeba mieć świadomość, że nie jest to lekcja rodzicielstwa i nikt nikogo nie będzie oceniał. Celem spotkań jest rozmowa, poznanie indywidualnych historii i punktów widzenia. Psycholog rodzinny lub terapeuta stara się zrozumieć na czym polegają problemy, ale nie ocenia ani nie krytykuje żadnej ze stron konfliktu. Wspólnie poszukiwane są odpowiedzi na pytania o kontekst rozłamu oraz podejmowane są próby porozumienia.

Za prowadzenie zajęć odpowiada psychoterapeuta (psycholog) rodzinny. Kim jest ten specjalista? To osoba z doświadczeniem w pracy z rodzinami oraz parami będącymi w związkach. Wykształcenie psychologiczne oraz kierunkowe szkolenia związane z terapią rodzinną pozwalają takiemu specjaliście na pracę z rodzinami, dogłębną analizę dysfunkcjonalnych zachowań oraz wskazanie możliwych rozwiązań.

Istnieje kilka rodzajów terapii rodzinnej (np. psychoanalityczna terapia rodzinna, terapia rodzinna bazująca na doświadczeniu, behawioralna terapia rodzinna). W centrum SUPER-ego we Wrocławiu stawiamy na terapię systemową, kierowaną zarówno do osób indywidualnych, par, jak i całych rodzin.

Jak wygląda terapia rodzinna?

szczęśliwa rodzina terapia psychologPrzychodząc na spotkanie z psychologiem rodzinnym warto mieć otwarty umysł, a osoby uczestniczące w spotkaniach powinny mieć wolę zmiany i naprawy relacji. Na sesjach każdy członek rodziny może opowiedzieć swoją historię z własnego punktu widzenia. Najważniejszym elementem tego, jak przebiega terapia rodzinna jest fakt, że wszyscy są równie ważni, każda historia jest prawdziwa i wszyscy zainteresowani mają szansę ją usłyszeć. Wiele konfliktów i nieporozumień powstaje właśnie ze względu na niedomówienia lub brak chęci do słuchania lub dzielenia się problemami.

Szczególnie ważną funkcję pełni psycholog rodzinny dla dziecka i nastolatka, który potrafi dotrzeć do młodego człowieka, rozpoznać problemy z jakimi się boryka i spojrzeć na nie z własnej perspektywy. Problemy dzieci i nastolatków bywają bagatelizowane lub marginalizowane przez otoczenie, co staje się zarzewiem nieporozumień. Zdarzają się również sytuacje, w których dzieci boją się lub wstydzą dzielić swoimi problemami, a niestety są to przyczyny, które mogą zaowocować negatywnymi zachowaniami, depresją, rozpadem więzi rodzinnych, a w skrajnych sytuacjach nawet próbami samobójczymi. Psycholog rodzinny, który potrafi dotrzeć do dziecka oraz nastolatka, i spojrzeć z zewnątrz na problemy poszczególnych osób może uratować rodzinę przed rozpadem.

Kiedy terapia rodzinna będzie dobrym rozwiązaniem?

Każda sytuacja, w której krewni nie potrafią dojść do porozumienia powinna skłonić do kontaktu z psychologiem. Psycholog postara się zrozumieć wszystkie strony i poprowadzić rodzinę w kierunku dobrego rozwiązania.

Na terapię rodzinną warto zapisać się zwłaszcza, gdy:

  • Któryś z członków (rodzic, opiekun, dziecko) przejawia problemy emocjonalne i osobowościowe, odbijające się na pozostałych domownikach;

  • Członkowie rodziny nie potrafią porozumiewać się i nawet błahe problemy prowadzą do kłótni;

  • Napięte relacje pomiędzy rodzicami negatywnie wpływają na dzieci;

  • Rodzinę dotyka kryzys życiowy, z którym ciężko sobie poradzić. Do takich sytuacji należą m.in.: śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, nagła zmiana otoczenia;

  • Dziecko popada w konflikty, wagaruje, przejawia negatywne zmiany w zachowaniu;

  • W każdej innej sytuacji, w której cierpi rodzina.

Terapia rodzinna daje dobre efekty. Nadrzędnym celem jest ustąpienie problemu, ale spotkania z psychologiem zapewniają też większą wrażliwość na potrzeby innych członków, lepsze zrozumienie postępowania krewnych i poprawę komunikacji w rodzinie.